•• ••

contact

Werkwijze

De dagen na een overlijden zijn vaak intensief. Er moet veel besloten en geregeld worden, terwijl er ook allerlei gevoelens zijn die om aandacht vragen. Onze persoonlijke begeleiding is gericht op rust en zorg, zodat u bewust kunt beleven wat er in deze dagen van afscheid nemen gebeurt. Want goed afscheid nemen betekent ook dat er een begin wordt gemaakt met het verwerken van het verlies en dit kan u tot steun zijn in de tijd die nog gaat komen. Daarnaast is het van belang om het proces van regelen af te stemmen op uw situatie. De kracht van Pelgröm Uitvaarten is dat er tijd en aandacht geboden wordt aan alle direct betrokkenen.  

Bij overlijden

Als u bij een overlijden belt met Pelgröm Uitvaarten, maken we met u een afspraak over de verzorging van de overledene, de opbaring en het regelen van de uitvaart. Onze eerste vraag over de laatste verzorging is altijd of  er iemand van de familie bij wil zijn of mee wil helpen. En ook, als er al geregeld zorg is geboden door mensen vanuit de zorg, kan het heel vertrouwd zijn als zij de laatste zorg geven. Dit stemmen wij met u af.

Een opbaring en/of een condoleance kan zowel bij uitvaartcentrum ‘de Stilte’, bij mensen thuis, als bij een ander uitvaartcentrum. We hebben goede contacten in de regio, bijvoorbeeld met de lokale kerken en begraafplaatsen, met locaties voor de koffietafel en bloemisten. Zo kunnen we de uitvaart geheel naar de wensen van de overledene verzorgen.

Vast aanspreekpunt

De uitvaartbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor de verzorging van de overledene, het regelen van de uitvaart en de begeleiding van de naasten. Er wordt ruim de tijd genomen. U wordt betrokken bij alles wat er zich rondom een overlijden aandient. U hoeft niet vlak na het overlijden gelijk over alles te beslissen. Dat betekent dat verdriet en andere gevoelens er mogen zijn, dat er herinneringen opgehaald kunnen worden en dat er daadwerkelijk stil wordt gestaan bij wat de overledene voor de mensen rondom hem of haar betekend heeft. Onze persoonlijke uitvaartbegeleiding wordt gekenmerkt door aandacht en respect in contact, gericht op zorg en details in de uitvoering met de naasten, familie en vrienden.

Een voorgesprek

Een voorgesprek kan plaatsvinden als duidelijk is geworden dat iemand niet lang meer te leven heeft. Maar ook wanneer u alvast helderheid wilt hebben over de gang van zaken bij overlijden. Het op een rijtje zetten van (regel)zaken en het stellen van vragen over mogelijkheden en onduidelijkheden geeft vaak een gevoel van rust. Hoe kan aan uw wensen voldaan worden?  Wat zijn de mogelijkheden bij een uitvaart? Wat zijn de kosten en hoe werkt het als u een uitvaartverzekering hebt? Aan een oriënterend gesprek of aan een voorgesprek bij ons zijn geen kosten verbonden.

Uitvaartcentrum 'de Stilte'

Bij een bezoek aan ons eigen uitvaartcentrum ‘de Stilte’ kunt u zien wat de mogelijkheden zijn voor het opbaren van een overledene, hoe condoleances gehouden kunnen worden, hoe de familiekamer gebruikt kan worden en u kunt de prachtige ligging van het sfeervolle gebouw bewonderen. Meer over 'de Stilte' leest u op deze pagina.