•• ••

contact

Het logo

Het logo als een soort van waaier is ontstaan vanuit de bloembladen van een zonnebloem.
De zonnebloem staat voor de kracht en tegelijkertijd voor de kwetsbaarheid van het leven. Het logo symboliseert het samengaan van die kracht en kwetsbaarheid, hoe leven en sterven in elkaar overlopen en hoe Pelgröm Uitvaarten in dit proces een persoonlijke en professionele begeleidingsrol vervult.
 

Zonnebloemen

Ik heb zojuist gezien
hoe de zonnebloemen
in gebogen houding
deemoedig glommen
in de striemende nazomerregen.

Ik heb ook gezien
hoe ze pronkten in vol ornaat
hoe ze vol geel en goud
overliepen van trots
voor wie het maar wilde zien.

Ik zie nu in
dat glans tweeledig is
dat strekken en buigen
afkomstig is
uit dezelfde ruggegraat.

Wim Pelgröm