•• ••

contact

Wat dichtregels kunnen doen

Vaassens Weekblad 24 november 2020

Een goed afscheid betekent een begin maken met de verwerking van het verlies. Hoe ziet een ‘goed’ afscheid er uit? Hoe verwerk je het verlies? Hoe leer je leven met verlies?

Er zijn veel vormen om een afscheid ‘goed’ te doen zijn en om het verlies te helpen verwerken. Gebruik van poëzie is één van de helpende vormen. Er gaat vaak een troostende werking uit van poëzie.

HET RAADSEL VAN DE DOOD

Het raadsel van de dood
houdt ons bezig. Dat
je er niet meer bent.

We voelen de pijn,
verlangen naar
samenzijn met jou.

De bomen zijn bijna leeg. Ze
hebben zich voor nu
ontdaan van kleur.

Gedichten, al dan niet op rijm, kunnen helpen pijn en verdriet en de grote betekenis van de dood én het leven bewust te voelen. Gedichten kunnen helder iets weergeven of een bepaalde sfeer oproepen. Woorden en regels in een gedicht en de stiltes tussen en achter die woorden en regels, kunnen benoemen wat eigenlijk onnoembaar is.

HERINNERING

Wanneer ik je terugzie
in een herinnering of
in de magie van
een ochtendgloed of
een avondschemering,

dan verlies ik je
opnieuw. Ik wil je
aanraken, vastpakken,
maar je verbrokkelt
tussen mijn vingers.

En toch heb ik je
aangeraakt. Of
was jij het
die mij aanraakte?

Naast het voelen van de pijn van het verlies is het belangrijk dat er ook ruimte is, of kan komen, voor het voelen van dankbaarheid. Dankbaarheid voor wat geweest is en hoe het is gegaan in het leven. Niet dat er geen lastige gebeurtenissen of moeilijke fases waren en niet om pijn en verdriet weg te drukken, maar ook om te beseffen wat er goed en fijn was. Misschien kun je het daar nog eens over hebben met iemand, over die dingen die je (nog) raken. Of probeer nog eens wat dichtregels te lezen misschien:

Zoals de zon schitterde op het water
en hoe we plannen maakten voor later
en hoe alles wat we hadden gewild,
toegeeflijk leek en mild.
Naar het overzicht