•• ••

contact

Een eerbetoon aan de overledene

Rondom De Sprengen 30 mei 2023

Een afscheid is steeds vaker een eerbetoon aan de overledene en aan zijn of haar leven. Waar vroeger nogal eens een duidelijk accent lag op alle verdriet rondom een overlijden, ligt nu het accent vaak meer bij alle mooie herinneringen. Niet dat er geen verdriet is, maar de mooie herinneringen treden nu, naast het verdriet, meer op de voorgrond. 

Vaak staat in de aanhef van een rouwkaart of een rouwadvertentie iets in de trant van ‘verdrietig, maar met warme en dankbare herinneringen, nemen wij afscheid van ……’ of ‘vol bewondering voor de wijze waarop zij of hij heeft geleefd…..’. 

Over welke herinneringen of bewondering gaat het dan? Welke kanten van iemands persoonlijkheid of welke bijzondere eigenschappen springen eruit? Zijn het bijzondere hobby’s of verdiensten of gaat het vooral over zijn of haar eenvoud of wie hij of zij in wezen was? Gaat het over de zorgzaamheid van Wim of de betrokkenheid van Harrie? Of over Annemarie, waarvan werd gezegd: “Wat was je lief, wijs, rustig, evenwichtig, niet oordelend en een vertrouwde basis”. 

Robert werd bewonderd om z’n voetbal‐ en bestuurlijke kwaliteiten, Dori maakte mooie schilderijen (zie foto) en Benny was nooit bang voor tegenslag. Jan was een verzamelaar van diverse objecten die een relatie hadden met de plaats en de gemeente waarin hij woonde (zie artikel in Rondom de Sprengen van 23 mei jongstleden: De verzameling van Jan). Leo kon heel goed klarinet spelen, bovenaan op de rouwkaart stond: ‘De hemel heeft er een muzikant bijgekregen’. 

Er zijn nog talloze voorbeelden te noemen van mensen met hun waardevolle eigenschappen. De genoemde voorbeelden zijn slechts een kleine selectie uit de kleurrijke groep van mensen die op ons pad gekomen zijn, zonder iemand tekort te willen doen. Ook zullen er vast onverwachte eigenschappen zijn van mensen die onderbelicht blijven. 

Ieder mens heeft zijn of haar waarde, talenten en kwaliteiten. Ik breng met deze column een eerbetoon aan ieder mens. 

De foto komt, met toestemming voor plaatsing van de nabestaanden, uit de collectie van schilderijen van Dori Hagen. Dori is overleden op 11 mei 2023, ze lag opgebaard in uitvaartcentrum ‘de Stilte’, te midden van een deel van haar schilderijen. Het uitvaartcentrum fungeerde als zodanig gedeeltelijk als een soort van expositieruimte, als eerbetoon aan de overledene.
Naar het overzicht