•• ••

contact

De kern van een uitvaart

Vaassens Weekblad 25 mei 2021

Het is belangrijk bij een uitvaart dat alles goed geregeld is.
Maar het is minstens zo belangrijk dat er bewust stil wordt gestaan bij het leven van de overledene en bij wat hij of zij voor de naasten betekend heeft.

In haar boek ‘Het Uitloop Feest” beschrijft Geraldine van de Vegte met name, hoe afscheid nemen en loslaten kan worden beleefd.
Vanuit het perspectief van uitvaartbegeleidster Hannah worden in deze roman de familieprocessen beschreven vanaf de dag van een overlijden tot en met de dag van de uitvaart en de nazorg.
De achtergrondsituaties van de verschillende familieleden uit verschillende generaties worden naar voren gehaald en maken het tot een lezenswaardig boek.
De verhalen gaan niet alleen over allerlei intense belevenissen, ook gaat het over schijnbaar “eenvoudige” dingen. Hoe het in de vaas zetten van bloesemtakken die de kleinkinderen overal vandaan gehaald hebben, tot een prachtig ritueel kan worden. En dat er achter “gewone” mensen vaak  bijzondere karaktereigenschappen schuil kunnen gaan.

Sjoeke vertelt in het welkomstwoord in de afscheidsbijeenkomst in de aula van het crematorium: “Mijn moeder is, was, een fantastisch mens. Aan de buitenkant leek ze gewoon, aan de binnenkant was ze oh zo prachtig. Ze had een onderstroom, zo noem ik het. Zij wist dingen. Niet omdat ze het geleerd had maar omdat ze het wist van binnenuit. Weinig mensen kennen dit denk ik van haar. Ze wist als geen ander hoe met pijn en verdriet om te gaan.”

En dan memoreert Hannah:
Het is helemaal stil in de zaal, ik ervaar de emotie, de energie en de liefde. Dit is de kern van een uitvaart, samen beleven, de overledene nog eenmaal in het licht.

Geraldine van de Vegte heeft toestemming gegeven voor plaatsing.
Naar het overzicht