•• ••

contact

Sponsoring Triathlon Boschbad Apeldoorn

Op 8 september aanstaande sponsort Pelgröm Uitvaarten een damesteam, waarvan Hilda Pelgröm deel uitmaakt, in de estafette groep van de 1/8 triathlon in het Boschbad in Apeldoorn. Dit team heeft jarenlang op zondagmorgen in sportcentrum de Koekoek training gehad in een verticale groep van sportievelingen in de leeftijd van 8 t/m 65+ jaar.
Komt u mee aanmoedigen?

Sportcentrum de Koekoek brengt dit najaar een krant uit met alle activiteiten die in het centrum plaats vinden. Zo ook de activiteiten binnen Veenstade, waar fysiobegeleiding en fitnesstraining op maat wordt aangeboden. Pelgröm ondersteunt deze editie, die huis-aan-huis wordt bezorgd in de gemeente Epe.

Locatie: Sportcentrum de Koekoek, Bosbad Apeldoorn

 

Visie Stichting Triathlon Apeldoorn

De sport Triathlon kan niet bestaan zonder dat mensen het initiatief nemen om wedstrijden te organiseren. Het prestatie-element stimuleert mensen om aan triathlon te doen. Voor de Stichting Triathlon Apeldoorn is meedoen belangrijker dan het niveau van presteren. Elke prestatie is waardevol, zowel die van de recreant als die van de prestatiegerichte wedstrijdsporter. De breedtesport legt de basis voor het succesvol kunnen ontwikkelen van topsport. De Nederlandse triathlonbond is een waardevolle en onmisbare organisatie in het ontwikkelen en aantrekkelijk houden van de triathlonsport.

De Stichting Triathlon Apeldoorn geeft gestalte aan bovenstaande doelstellingen door:

  • Het aanbieden van een aantrekkelijk wedstrijdprogramma.
  • Aanbieden van een zo veilig mogelijk evenement.
  • Het stimuleren van een sportieve en gezellige ambiance op de wedstrijddag.
  • Uitnodigen van regionale en nationale (sub)toppers als promotie van de triathlonsport voor deelnemers en toeschouwers.
  • Uitstekende verzorging voor deelnemers en vrijwilligers.
  • Indien van toepassing of waar mogelijk een individuele benadering van deelnemers en vrijwilligers.
  • Tijdige en duidelijke communicatie met en naar alle belanghebbenden.
  • Betrekken van zoveel mogelijk leden van afdeling Triathlon Aquapoldro bij de organisatie van het evenement.

 
Naar het overzicht