•• ••

contact

De wieken van de molen in de rouwstand

Het is een zonnige middag januari 2021. Een rouwstoet verplaatst zich van uitvaartcentrum “de Stilte” richting centrum Vaassen. Door de Jan Mulderstraat rijden we langs Daams’ Molen. Twee vrijwilligers (Ruud Geerligs en Dirk Brouwer) hebben eerder op de dag de wieken van de molen in de rouwstand gezet. Dit oude gebruik werd op deze dag in ere hersteld omdat er een uitvaart van een man uit Vaassen plaatsvond die uit een molenaarsgezin kwam.

Vroeger hadden de mensen nog geen telefoon, radio of televisie. Soms moesten de molenaars snel een bericht doorgeven. Dat deden ze met de wieken van de molen. De molenaars zetten de wieken op een speciale manier neer. Daarover waren afspraken gemaakt. Elke gebeurtenis had een eigen stand van de wieken. Zo had je de vreugdestand, de korte ruststand, de lange ruststand, de spoedstand, de feeststand en de rouwstand dus. Als er iemand uit de familie van de molenaar overleden was, liet de molenaar de rouwstand zien. De wieken staan niet helemaal in het midden, maar iets naar rechts. Dan heeft de molenaar de ‘gaande’ wiek vlak na het laagste punt vastgezet. Het ‘gaande’ drukt hierbij het vergankelijke, de droefheid uit. De 6 standen van de wieken zijn niet overal in Nederland hetzelfde, er is dan sprake van een soort molendialect. (zie website simav.nl).

Op de website daamsmolen.nl staat op welke data de molen in rouw gestaan heeft. Vanwege het overlijden van iemand of bijvoorbeeld op 23 juli 2014 op de Nationale Rouwdag MH17 of op 4 mei bij de Nationale Dodenherdenking.

De echtgenote van de overledene vertelde dat haar man een verwoed weeramateur en zeiler was. Hij kon het weer ‘lezen’. Hoogstwaarschijnlijk had hij dat geërfd vanuit zijn molenaarsachtergrond. Een molenaar moest immers ook het weer goed kunnen ’lezen’; om de molen optimaal te kunnen laten draaien moest hij de wieken goed in de wind kunnen zetten.

Mooi dat er op 22 januari 2021 gebruik werd gemaakt van de gedenkwaardige traditie van de molen in de rouwstand.

De familie heeft toestemming gegeven voor plaatsing.
Naar het overzicht