•• ••

contact

De kern van een uitvaart

Het is belangrijk bij een uitvaart dat alles goed geregeld is. Maar het is minstens zo belangrijk dat er bewust stil wordt gestaan bij het leven van de overledene en bij wat hij of zij voor de naasten betekend heeft.

In haar boek ‘Het Uitloop Feest’ beschrijft Geraldine van de Vegte met name, hoe afscheid nemen en loslaten kan worden beleefd.
Vanuit het perspectief van uitvaartbegeleidster Hannah worden in deze roman de familieprocessen beschreven vanaf de dag van een overlijden tot en met de dag van de uitvaart en nazorg. De achtergrondsituaties van de verschillende familieleden uit verschillende generaties worden naar voren gehaald en maken het tot een zeer lezens- waardig boek.

Vanuit het perspectief van uitvaartbegeleidster Hannah worden in deze roman de familieprocessen beschreven vanaf de dag van een overlijden tot en met de dag van de uitvaart en nazorg. De achtergrondsituties van de verschillende familieleden uit verschillende generaties worden naar voren gehaald en maken het tot een zeer lezenswaardig boek.

Het is belangrijk bij een uitvaart dat alles goed geregeld is. Maar het is minstens zo belangrijk dat er bewust stil wordt gestaan bij het leven van de overledene en bij wat hij of zij voor de naasten betekend heeft.

In haar boek ‘Het Uitloop Feest’ beschrijft Geraldine van de Vegte met name, hoe afscheid nemen en loslaten kan worden beleefd. Het is belangrijk bij een uitvaart dat alles goed geregeld is. Maar het is minstens zo belangrijk dat er bewust stil wordt gestaan bij het leven van de overledene en bij wat hij of zij voor de naasten betekend.

Vanuit het perspectief van uitvaartbegeleidster Hannah worden in deze roman de familieprocessen beschreven vanaf de dag van een overlijden tot en met de dag van de uitvaart en nazorg.

Voor eventuele reacties kunt u een mail sturen naar info@pelgromuitvaarten.nl of schrijven naar Pelgröm Uitvaarten, Eikenweg 3, 8172 AG Vaassen.
Naar het overzicht