•• ••

contact

Corona  

december 2021

Hoe gaat Pelgröm Uitvaarten om met de situatie ten aanzien van het Coronavirus

Wij zijn vrijgesteld zijn van het gebruik van een coronatoegangsbewijs,
verplichte registratie en gezondheidscheck.
Wel is het mondkapje weer verplicht en moet er bij verplaatsing een mondkapje
gedragen worden, op de zitplaats mag het af.  
Wij blijven met de families afstemmen wat wenselijk is.
Het virus is nog niet weg en de anderhalve meter afstand is inmiddels weer verplicht.

Ook de andere basisregels van handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,
thuisblijven en testen bij klachten en goede luchtventilatie blijven belangrijk.

Bovenstaande regels gelden voor bijeenkomsten in 'de Stilte'.

Coronatoegangsbewijzen zijn niet verplicht voor uitvaartcentra met een horecafunctie
of andere locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.       
Alleen wanneer de condoleance plaatsvindt in een horecalocatie die niet ook dienst
doet als uitvaartlocatie, dan gelden de regels voor de horeca. Dan is een corona-
toegangsbewijs wel vereist voor iedereen vanaf 13 jaar.
Tevens is het mondkapje weer verplicht bij verplaatsing en op de zitplaats mag het
af en blijven de basisregels belangrijk.              

De Corona voorzorgsmaatregelen van het RIVM zijn van invloed op de
begeleiding en mogelijkheden rondom een afscheid.
Deze maatregelen kunnen steeds veranderen en wij houden ons hiervan goed
op de hoogte.

Wij komen gewoon bij u thuis voor de bespreking en begeleiding.
Bij een overlijden door Corona stemmen wij met u af wat er mogelijk is, om een
goed afscheid te verzorgen en het virus niet verder te verspreiden.
Momenteel mogen er maximaal 100 personen aanwezig zijn bij een uitvaart.
Voor de binnen locaties geldt dan wel dat het mogelijk moet zijn om 1,5 meter
afstand te houden. Dit hangt dus af van de locatie en ruimte die daar
beschikbaar is.

Er zijn veel mogelijkheden binnen de beperkingen die ook in deze tijd voor een
goed, waardig en respectvol afscheid kunnen zorgen.
In ons uitvaartcentrum ‘de Stilte' houden wij geregeld een
doorloopcondoleance of een condoleance op afspraak voor een aantal
specifiek genodigden, waarbij wij als basisregel 1,5 meter afstand aanhouden.
In sommige situaties is een condoleance thuis mogelijk.